ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní informace jsou chráněny v souladu se směrnicí Evropské unie GDPR

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich uživatelů i jejich kontaktů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Data zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládám a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce osobních údajů
Správcem osobních dat uživatelů je Nakladatelství Otakar Nechvátal - Ulrik, IČ 450 27 919. 

V souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) zpracovávám údaje pro účely marketingu, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Správcem těchto dat je Nakladatelství Otakar Nechvátal - Ulrik, IČ 450 27 919.

Pro účely marketingu shromažďujeme pouze tyto osobní údaje:

1) jméno
2) e-mailovou adresu

Proč osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu a zkvalitňování našich služeb.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek a přihlášky do členské sekce, apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Tato situace může nastat pouze v těchto případech:
1) V okamžiku, kdy si koupíte některou z našich knih, anebo další služby, jako jsou konzultace, tréninky, placené členství v klubu spisovatelů, apod., zpracováváme vaše údaje k účelu naplnění požadované služby.
2) V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
3) V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.
Jak s Vámi budeme komunikovat
V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím: 
 • e-mailu 
 • sociálních sítí
 • případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)
 
Po předchozí dohodě je možné komunikovat telefonicky, chatem, případně za využitím dalších moderních technologií, za účelem dohodnutí podrobností ohledně požadovaných poradenských služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat
Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Osobní údaje osob, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, registrovali se na námi pořádaný webinář, odběr novinek aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 10 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail info@ulrik.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého námi zaslaného e-mailu.

Jak osobní údaje zabezpečujeme
Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich Uživatelů a jejich kontaktů.

Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran. Citlivá data nejsou ukládána na naše servery.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
K Vašim osobním údajům má přístup pouze Nakladatelství Otakar Nechvátal - Ulrik, IČ 450 27 919,  jako Správce osobních údajů.

Informace o zpracovatelích
Nezbytné osobní údaje pro marketingové účely zpracovávány v aplikaci Mioweb a kromě mě a poskytovatelů serveru a zabezpečení k nim nemá nikdo přístup. Poskytovateli serveru a zabezpečení jsou pouze subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?
Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete nám e-mail na gdpr@ulrik.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:
 
 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost.

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Otakar Nechvátal jako Zpracovatel osobních údajů
Otakar Nechvátal, jako provozovatel Nakladatelství Ulrik, IČ 450 27 919, neshromažďuje pro účely marketingu jiné údaje než jméno a 
e-mail. Ostatní komunikační prostředky jako telefon, chat, Facebook Messenger, případně další moderní komunikační nástroje budou použity výhradně po předchozím odsouhlasení obou stran pro případ osobní konzultace či zájmu o využití našich produktů.

Cookies
Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.
Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.
Uložené informace používáme pro přizpůsobení obsahu, který vidíte. Dále pro zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Jinými slovy chceme pro Vás s Vaší pomocí vytvářet lepší služby.
Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní.
Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám.
Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.
Ochrana dětí a mladistvých
Ochrana soukromí těch velmi mladých je pro nás extrémně důležitá.
Naše produkty nemohou využívat mladiství bez souhlasu odpovědných zástupců. Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 18 let; zároveň žádná část našich stránek není upravena tak, aby lákala kohokoliv mladšího 18 let.
 
Jak se s námi spojit
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@ulrik.cz případně telefonním čísle +420 602 489 158, a to každý všední den mezi 9-15 hodinou.

Otakar Nechvátal - nakladatelství Ulrik

V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2018